Tungkol sa amin

Pagkatapos ng maraming taon na lubusang pagtalikod sa pananampalataya at pagkompromiso, muling pinanunumbalik ng Dios ang Kanyang Iglesia sa katapusang panahon na ito. Inihahanda na ngayon ng kasintahang babae ang kanyang sarili sa nalalapit na pagbabalik ng kanyang Panginoon at tagapagligtas.

Magbasa pa …

Paano ba maligtas

Pakibasa at alamin ang mga sumusunod:1.Ang buhay, gaano man ito katagal, ay napakaikli lamang.2.Mayroong LANGIT na dapat nating nasaing makamit …

Isang Kaibigan ng Sanlibutan?

Bakit kaya marami ngayon sa mga nag-aangking sila’y Kristiyano ay nangag-iingat na lumakad sa paligid ng katotohanan sa pagsisikap na …

Nagkakasala ba ang mga Cristiano?

Hayaang mangusap ang mga BANAL NA KASULATAN Si Jesucristo ay isang makapangyarihang Manliligtas at ang Kaniyang ebanghelyo ay kapwa maluwalhati …