Paano ba maligtas

Pakibasa at alamin ang mga sumusunod:1.Ang buhay, gaano man ito katagal, ay napakaikli lamang.2.Mayroong LANGIT na dapat nating nasaing makamit at mayroon din IMPYERNO na dapat nating iwasan.3.Hindi magtatagal at ikaw ay naroon na sa walang hanggan.4.Iyong gugugulin ang walang hanggan sa langit sa kalagayang di mailarawang kaluwalhatian o di kaya’y sa impyerno na kung […]