Tungkol sa amin

Pagkatapos ng maraming taon na lubusang pagtalikod sa pananampalataya at pagkompromiso, muling pinanunumbalik ng Dios ang Kanyang Iglesia sa katapusang panahon na ito. Inihahanda na ngayon ng kasintahang babae ang kanyang sarili sa nalalapit na pagbabalik ng kanyang Panginoon at tagapagligtas.

Magbasa pa …

Ang Utos ni Maria sa Katoliko

Sa Evangelio ni Juan, ating nabasa ang pigingang nangyari sa Cana. Dito ay binigyang diin ni Maria ang kahalagahan ni …

Sino ang Magliligtas sa Akin?

“Datapuwa’t nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pagiisip, at dinadala …

Sino Kami

Isang pagbati kaibigan. Ikaw ay maaaring magtaka kung sino kami. Hindi kami isang denominasyon. Kami ang Iglesia ng Dios na …

Upang Makaparoon Sa Langit…

…Kailangan Mong Maipanganak Na Muli “Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo’y ipanganak na muli.” Juan 3:7. …